Tìm kiếm sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm

Máy làm đá CO2 tự động

Máy sản xuất khô (đá khói, đá CO2) là một dạng biến đổi từ thể lỏng của khí CO2 thành dạng rắn.