Tìm kiếm sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm

Nồi nấu rượu

Sử dụng điện 3phar, truyền nhiệt gián tiếp. Thiết bị được sản xuất bằng Inox 304 gồm 3 lớp